Garen – Sức Mạnh Của Demacia
LOL
DareDevil
Marvel
Invisible Woman
Marvel
Hello world!
Marvel
Rubick the Grand Magus
Dota2
Hello world!
Marvel
Satana
Marvel
Storm
Marvel
Mr Fantastic
Marvel
Xin the Ember Spirit
Dota2
Boruto – con ông cháu cha hạn nặng trong giới Anime
Naruto
Jarvan IV – Biểu Tượng Của Demacia
LOL
Black Arachnia the Broodmother
Dota2
Tahm Kench – Thủy Quái Đại Vương
LOL
Silver Surfer
Marvel
Gondar the Bounty Hunter
Dota2
HAOMARU
NEOGEO
Ashe – Cung Băng
LOL
Corki – Phi Công Quả Cảm
LOL
Varus – Mũi Tên Báo Thù
LOL