Skarner – Bọ Cạp Kim Cương
LOL
Jarvan IV – Biểu Tượng Của Demacia
LOL
Morphling
Dota2
Mogul Khan the Axe
Dota2
Shadow Cat
Marvel
Zac – Vũ Khí Bí Mật
LOL
Master – Yi Kiếm Sư Wuju
LOL
Tiny the Stone Giant
Dota2
Rattletrap the Clockwerk
Dota2
Sharpeye the Sniper
Dota2
Ashe – Cung Băng
LOL
Draven – Đao Phủ Kiêu Hùng
LOL
D.Va – Hana Song
Blizzard
Các đặc vụ SHEILD
Marvel
Black Arachnia the Broodmother
Dota2
Rogue
Marvel
Lady Vashj – Naga Sea Witch
Blizzard
Raijin Thunderkeg the Storm Spirit
Dota2
N’aix the Lifestealer
Dota2
Alistar – Quái Vật Đầu Bò
LOL