Rigwarl the Bristleback
Dota2
NightCrawler
Marvel
Galactus và Các sứ giả của Galactus
Marvel
Vayne – Thợ Săn Bóng Đêm
LOL
Twisted Fate – Thần Bài
LOL
Magneto
Marvel
Singed – Dược Sĩ Điên
LOL
Kael’thas – The Sun King
Blizzard
Swain – Bậc Thầy Chiến Thuật
LOL
Aurel Vlaicu the Gyrocopter
Dota2
Harley Quinn
DC
Lucian – Kẻ Thanh Trừng
LOL
Master – Yi Kiếm Sư Wuju
LOL
Bradwarden the Centaur Warrunner
Dota2
Volthom
Marvel
Elise – Nữ Hoàng Nhền Nhện
LOL
Deadshot
DC
THE LEAPFROG
Marvel
Falcon
Marvel
Ngộ Không – Hầu Vương
LOL