Miss Fortune – Thợ Săn Tiền Thưởng
LOL
Maokai – Ma Cây
LOL
Arthas – The Lich King
Blizzard
Annie – Đứa Trẻ Bóng Tối
LOL
Blitzcrank – Người Máy Hơi Nước
LOL
Skarner – Bọ Cạp Kim Cương
LOL
Shen – Mắt Hoàng Hôn
LOL
Raijin Thunderkeg the Storm Spirit
Dota2
Tyrael
Blizzard
Balanar the Night Stalker
Dota2
Sakura
Naruto
Darius – Đại Tướng Noxus
LOL
Banehallow the Lycanthrope
Dota2
Zyra – Gai Nổi Loạn
LOL
Deadshot
DC
Medusa the Gorgon
Dota2
Dr. Mundo – Cuồng Nhân Xứ Zaun
LOL
Các đặc vụ SHEILD
Marvel
Galactus và Các sứ giả của Galactus
Marvel
Aatrox – Quỷ Kiếm Darkin
LOL