Vayne – Thợ Săn Bóng Đêm
LOL
Veigar – Bậc Thầy Tiểu Quỷ
LOL
Undying the Almighty Dirge
Dota2
Wonder Woman – Diana
DC
Jax – Bậc Thầy Vũ Khí
LOL
Twisted Fate – Thần Bài
LOL
DareDevil
Marvel
Uzumaki Kushina
Naruto
Thresh – Cai Ngục Xiềng Xích
LOL
Grom Hellscream – Blade Master
Blizzard
Doctor Doom
Marvel
Pharah – Fareeha Amari
Blizzard
Scarlet Witch
Marvel
Sona – Đại Cầm Nữ
LOL
Moon Knight – Marc Spector
Marvel
Ahri – Hồ Li Chín Đuôi
LOL
Graves Kẻ – Ngoài Vòng Pháp Luật
LOL
Mercurial the Spectre
Dota2
The Beast
Marvel
Sylvanas – Ranger – Dark Ranger (Dark Lady)
Blizzard