Nocturne – Ác Mộng Vĩnh Cửu
LOL
Shikamaru
Naruto
Sven the Rogue Knight
Dota2
Bullseye
Marvel
Doomsday
DC
Poppy – Người Giữ Búa
LOL
Aurel Vlaicu the Gyrocopter
Dota2
Varus – Mũi Tên Báo Thù
LOL
Raijin Thunderkeg the Storm Spirit
Dota2
Harley Quinn
DC
Jim Raynor
Blizzard
Jean Grey
Marvel
Luke Cage – Power Man
Marvel
Kakashi
Naruto
Slark the Nightcrawler
Dota2
Mirana the Princess of the Moon
Dota2
Aquaman
DC
Ngộ Không – Hầu Vương
LOL
Talon – Sát Thủ Bóng Đêm
LOL
Malzahar – Tiên Tri Hư Không
LOL