Stan Lee
Marvel
Nature’s Prophet
Dota2
Urgot – Đao Phủ Dị Dạng
LOL
Poppy – Người Giữ Búa
LOL
Nakoruru
NEOGEO
Loki
Marvel
Mei – Mei-Ling Zhou
Blizzard
Google
1
Vergil
Capcom
The Amazing Spider Man
Marvel
Doomsday
DC
What are Values of a Two-Year School.
b
Lanaya the Templar Assassin
Dota2
Google
1
Nami – Nàng Tiên Cá
LOL
Mogul Khan the Axe
Dota2
Zilean – Giám Hộ Thời Gian
LOL
Google
1
Rumble – Hiểm Họa Cơ Khí
LOL
Jayce – Người Bảo Hộ Mai Sau
LOL