Bullseye
Marvel
Kaolin the Earth Spirit
Dota2
Punisher
Marvel
Taric – Hiệp Sĩ Pha Lê
LOL
Crossbones
Marvel
Green Arrow
DC
Hawkeye
Marvel
Skarner – Bọ Cạp Kim Cương
LOL
Miss Fortune – Thợ Săn Tiền Thưởng
LOL
Annie – Đứa Trẻ Bóng Tối
LOL
Slithice the Naga Siren
Dota2
Mister Sinister – X-Factor
Marvel
Sarutobi Asuma
Naruto
Tryndamere – Bá Vương Man Di
LOL
Jinx – Khẩu Pháo Nổi Loạn
LOL
Yasuo – Kẻ Bất Dung Thứ
LOL
Abaddon
Dota2
Sylla the Lone Druid
Dota2
Malfurion – The ArchDruid
Blizzard
Gangplank – Hiểm Họa Vùng Saltwater
LOL