Shadow Cat
Marvel
Viktor – Sứ Giả Máy Móc
LOL
D.Va – Hana Song
Blizzard
Mirana the Princess of the Moon
Dota2
Lissandra – Mụ Phù Thủy Băng
LOL
Nidalee – Nữ Thợ Săn Hóa Thú
LOL
Kindred – Thợ Săn Vĩnh Hằng
LOL
Wolverine
Marvel
Thrall – The Farseer
Blizzard
Black Panther
Marvel
Sarutobi Asuma
Naruto
Shadow Demon
Dota2
Mister Sinister – X-Factor
Marvel
Vayne – Thợ Săn Bóng Đêm
LOL
Shen – Mắt Hoàng Hôn
LOL
Bastion –  SST Laboratories Siege Automaton E54
Blizzard
Sven the Rogue Knight
Dota2
Galio – Ma Dơi
LOL
Arthas – The Lich King
Blizzard
Sakura
Naruto