Falcon
Marvel
Barathrum the Spirit Breaker
Dota2
Vladimir – Thần Chết Đỏ
LOL
Mogul Khan the Axe
Dota2
Iron Man
Marvel
Irelia – Ý Chí Của Lưỡi Kiếm
LOL
Io the Guardian Wisp
Dota2
Photon ( Captain Marvel ) – Genis Vell
Marvel
Sejuani – Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông
LOL
Braum -Trái Tim của Freljord
LOL
Tahm Kench – Thủy Quái Đại Vương
LOL
Angel
Marvel
Luke Cage – Power Man
Marvel
Ronan – The Accuser
Marvel
Aquaman
DC
Mangix the Brewmaster
Dota2
Bullseye
Marvel
Shikamaru
Naruto
Sinjo Honeybrew – Pandaren Brewmaster
Blizzard
Fizz – Chú Cá Tinh Nghịch
LOL