Katarina

Katarina – Ác Kiếm

Cassiopeia

Cassiopeia – Xà Nữ

Tahm Kench – Thủy Quái Đại Vương

Jarvan IV

Jarvan IV – Biểu Tượng Của Demacia

- Advertisement -

MOST POPULAR

Katarina

Katarina – Ác Kiếm

Zed – Chúa Tể Bóng Tối

Tahm Kench – Thủy Quái Đại Vương

Cassiopeia

Cassiopeia – Xà Nữ

HOT NEWS