Cassiopeia

Cassiopeia – Xà Nữ

Katarina

Katarina – Ác Kiếm

Jarvan IV

Jarvan IV – Biểu Tượng Của Demacia

Nocturne

Nocturne – Ác Mộng Vĩnh Cửu

- Advertisement -

MOST POPULAR

Tahm Kench – Thủy Quái Đại Vương

Zed – Chúa Tể Bóng Tối

Thor

Nocturne

Nocturne – Ác Mộng Vĩnh Cửu

HOT NEWS