Thứ Năm, Tháng Một 23, 2020
Cassiopeia

Cassiopeia – Xà Nữ

Katarina

Katarina – Ác Kiếm

Jarvan IV

Jarvan IV – Biểu Tượng Của Demacia

Nocturne

Nocturne – Ác Mộng Vĩnh Cửu

- Advertisement -

MOST POPULAR

Cassiopeia

Cassiopeia – Xà Nữ

Jarvan IV

Jarvan IV – Biểu Tượng Của Demacia

Katarina

Katarina – Ác Kiếm

Nocturne

Nocturne – Ác Mộng Vĩnh Cửu

HOT NEWS