Nidalee – Nữ Thợ Săn Hóa Thú LOL

Nidalee – Nữ Thợ Săn Hóa Thú

Annie – Đứa Trẻ Bóng Tối LOL

Annie – Đứa Trẻ Bóng Tối

Zyra – Gai Nổi Loạn LOL

Zyra – Gai Nổi Loạn

Malphite – Mảnh Vỡ Thiên Thạch LOL

Malphite – Mảnh Vỡ Thiên Thạch

Nami – Nàng Tiên Cá LOL

Nami – Nàng Tiên Cá

Janna – Cơn Thịnh Nộ Của Bão Tố LOL

Janna – Cơn Thịnh Nộ Của Bão Tố

Alistar – Quái Vật Đầu Bò LOL

Alistar – Quái Vật Đầu Bò

Shaco – Tên Hề Quỷ LOL

Shaco – Tên Hề Quỷ

Brand – Thần Lửa LOL

Brand – Thần Lửa

Fiddlesticks – Sứ Giả Địa Ngục LOL

Fiddlesticks – Sứ Giả Địa Ngục

Ryze – Pháp Sư Lang Thang LOL

Ryze – Pháp Sư Lang Thang

Aatrox – Quỷ Kiếm Darkin LOL

Aatrox – Quỷ Kiếm Darkin

Maokai – Ma Cây LOL

Maokai – Ma Cây

Skarner – Bọ Cạp Kim Cương LOL

Skarner – Bọ Cạp Kim Cương

Nocturne – Ác Mộng Vĩnh Cửu LOL

Nocturne – Ác Mộng Vĩnh Cửu