Tristana – Tay Súng Yordle
LOL
Amumu – Xác Ướp U Sầu
LOL
Teemo – Trinh Sát Nhanh Nhẹn
LOL
Rumble – Hiểm Họa Cơ Khí
LOL
Lulu – Pháp Sư Tinh Linh
LOL
Ziggs – Chuyên Gia Chất Nổ
LOL
Veigar – Bậc Thầy Tiểu Quỷ
LOL