Corki – Phi Công Quả Cảm
LOL
Heimerdinger – Nhà Phát Minh Lỗi Lạc
LOL