Heimerdinger – Nhà Phát Minh Lỗi Lạc LOL

Heimerdinger – Nhà Phát Minh Lỗi Lạc

Corki – Phi Công Quả Cảm LOL

Corki – Phi Công Quả Cảm