Heimerdinger – Nhà Phát Minh Lỗi Lạc
LOL
Corki – Phi Công Quả Cảm
LOL