Nasus – Nhà Thông Thái Sa Mạc LOL

Nasus – Nhà Thông Thái Sa Mạc

Rammus – Tê Tê Gai LOL

Rammus – Tê Tê Gai

Sivir – Nữ Chúa Chiến Trường LOL

Sivir – Nữ Chúa Chiến Trường

Renekton – Đồ Tể Sa Mạc LOL

Renekton – Đồ Tể Sa Mạc

Xerath – Pháp Sư Thăng Hoa LOL

Xerath – Pháp Sư Thăng Hoa