Renekton – Đồ Tể Sa Mạc
LOL
Rammus – Tê Tê Gai
LOL
Nasus – Nhà Thông Thái Sa Mạc
LOL
Xerath – Pháp Sư Thăng Hoa
LOL
Sivir – Nữ Chúa Chiến Trường
LOL