Yorick – Kẻ Đào Mộ LOL

Yorick – Kẻ Đào Mộ

Elise – Nữ Hoàng Nhền Nhện LOL

Elise – Nữ Hoàng Nhền Nhện

Hecarim – Bóng Ma Chiến Tranh LOL

Hecarim – Bóng Ma Chiến Tranh

Thresh – Cai Ngục Xiềng Xích LOL

Thresh – Cai Ngục Xiềng Xích

Mordekaiser – Ác Quỷ Thiết Giáp LOL

Mordekaiser – Ác Quỷ Thiết Giáp

Evelynn – Ma Nữ Sát Nhân LOL

Evelynn – Ma Nữ Sát Nhân

Karthus – Tiếng Ru Tử Thần LOL

Karthus – Tiếng Ru Tử Thần