Thresh – Cai Ngục Xiềng Xích LOL

Thresh – Cai Ngục Xiềng Xích

Elise – Nữ Hoàng Nhền Nhện LOL

Elise – Nữ Hoàng Nhền Nhện

Evelynn – Ma Nữ Sát Nhân LOL

Evelynn – Ma Nữ Sát Nhân

Hecarim – Bóng Ma Chiến Tranh LOL

Hecarim – Bóng Ma Chiến Tranh

Mordekaiser – Ác Quỷ Thiết Giáp LOL

Mordekaiser – Ác Quỷ Thiết Giáp

Yorick – Kẻ Đào Mộ LOL

Yorick – Kẻ Đào Mộ

Karthus – Tiếng Ru Tử Thần LOL

Karthus – Tiếng Ru Tử Thần