Evelynn – Ma Nữ Sát Nhân
LOL
Mordekaiser – Ác Quỷ Thiết Giáp
LOL
Elise – Nữ Hoàng Nhền Nhện
LOL
Karthus – Tiếng Ru Tử Thần
LOL
Yorick – Kẻ Đào Mộ
LOL
Thresh – Cai Ngục Xiềng Xích
LOL
Hecarim – Bóng Ma Chiến Tranh
LOL