Ezreal – Nhà Thám Hiểm LOL

Ezreal – Nhà Thám Hiểm

Zilean – Giám Hộ Thời Gian LOL

Zilean – Giám Hộ Thời Gian

Vi – Cảnh Binh Piltover LOL

Vi – Cảnh Binh Piltover

Jayce – Người Bảo Hộ Mai Sau LOL

Jayce – Người Bảo Hộ Mai Sau

Orianna – Quý Cô Dây Cót LOL

Orianna – Quý Cô Dây Cót