Zilean – Giám Hộ Thời Gian LOL

Zilean – Giám Hộ Thời Gian

Orianna – Quý Cô Dây Cót LOL

Orianna – Quý Cô Dây Cót

Jayce – Người Bảo Hộ Mai Sau LOL

Jayce – Người Bảo Hộ Mai Sau

Vi – Cảnh Binh Piltover LOL

Vi – Cảnh Binh Piltover

Ezreal – Nhà Thám Hiểm LOL

Ezreal – Nhà Thám Hiểm