Katarina – Ác Kiếm LOL

Katarina – Ác Kiếm

Swain – Bậc Thầy Chiến Thuật LOL

Swain – Bậc Thầy Chiến Thuật

Riven – Kẻ Lưu Đày LOL

Riven – Kẻ Lưu Đày

Sion – Chiến Binh Bất Tử LOL

Sion – Chiến Binh Bất Tử

Morgana – Thiên Thần Sa Ngã LOL

Morgana – Thiên Thần Sa Ngã

Talon – Sát Thủ Bóng Đêm LOL

Talon – Sát Thủ Bóng Đêm

Draven – Đao Phủ Kiêu Hùng LOL

Draven – Đao Phủ Kiêu Hùng

Vladimir – Thần Chết Đỏ LOL

Vladimir – Thần Chết Đỏ