Draven – Đao Phủ Kiêu Hùng
LOL
Swain – Bậc Thầy Chiến Thuật
LOL
Katarina – Ác Kiếm
LOL
Riven – Kẻ Lưu Đày
LOL
Vladimir – Thần Chết Đỏ
LOL
Talon – Sát Thủ Bóng Đêm
LOL
Morgana – Thiên Thần Sa Ngã
LOL
Sion – Chiến Binh Bất Tử
LOL