Karma – Kẻ Được Khai Sáng LOL

Karma – Kẻ Được Khai Sáng

Varus – Mũi Tên Báo Thù LOL

Varus – Mũi Tên Báo Thù

Yasuo – Kẻ Bất Dung Thứ LOL

Yasuo – Kẻ Bất Dung Thứ

Jax – Bậc Thầy Vũ Khí LOL

Jax – Bậc Thầy Vũ Khí

Zed – Chúa Tể Bóng Tối LOL

Zed – Chúa Tể Bóng Tối

Akali – Nắm Đấm Bóng Đêm LOL

Akali – Nắm Đấm Bóng Đêm

Syndra – Nữ Chúa Bóng Tối LOL

Syndra – Nữ Chúa Bóng Tối

Ngộ Không – Hầu Vương LOL

Ngộ Không – Hầu Vương

Ahri – Hồ Li Chín Đuôi LOL

Ahri – Hồ Li Chín Đuôi

Shen – Mắt Hoàng Hôn LOL

Shen – Mắt Hoàng Hôn

Soraka – Tinh Nữ LOL

Soraka – Tinh Nữ

Master – Yi Kiếm Sư Wuju LOL

Master – Yi Kiếm Sư Wuju

Irelia – Ý Chí Của Lưỡi Kiếm LOL

Irelia – Ý Chí Của Lưỡi Kiếm

Lee Sin – Thầy Tu Mù LOL

Lee Sin – Thầy Tu Mù