Master – Yi Kiếm Sư Wuju
LOL
Ngộ Không – Hầu Vương
LOL
Irelia – Ý Chí Của Lưỡi Kiếm
LOL
Syndra – Nữ Chúa Bóng Tối
LOL
Soraka – Tinh Nữ
LOL
Ahri – Hồ Li Chín Đuôi
LOL
Zed – Chúa Tể Bóng Tối
LOL
Varus – Mũi Tên Báo Thù
LOL
Akali – Nắm Đấm Bóng Đêm
LOL
Yasuo – Kẻ Bất Dung Thứ
LOL
Lee Sin – Thầy Tu Mù
LOL
Jax – Bậc Thầy Vũ Khí
LOL
Karma – Kẻ Được Khai Sáng
LOL
Shen – Mắt Hoàng Hôn
LOL