Irelia – Ý Chí Của Lưỡi Kiếm LOL

Irelia – Ý Chí Của Lưỡi Kiếm

Shen – Mắt Hoàng Hôn LOL

Shen – Mắt Hoàng Hôn

Soraka – Tinh Nữ LOL

Soraka – Tinh Nữ

Lee Sin – Thầy Tu Mù LOL

Lee Sin – Thầy Tu Mù

Zed – Chúa Tể Bóng Tối LOL

Zed – Chúa Tể Bóng Tối

Ahri – Hồ Li Chín Đuôi LOL

Ahri – Hồ Li Chín Đuôi

Jax – Bậc Thầy Vũ Khí LOL

Jax – Bậc Thầy Vũ Khí

Varus – Mũi Tên Báo Thù LOL

Varus – Mũi Tên Báo Thù

Ngộ Không – Hầu Vương LOL

Ngộ Không – Hầu Vương

Karma – Kẻ Được Khai Sáng LOL

Karma – Kẻ Được Khai Sáng

Syndra – Nữ Chúa Bóng Tối LOL

Syndra – Nữ Chúa Bóng Tối

Yasuo – Kẻ Bất Dung Thứ LOL

Yasuo – Kẻ Bất Dung Thứ

Akali – Nắm Đấm Bóng Đêm LOL

Akali – Nắm Đấm Bóng Đêm

Master – Yi Kiếm Sư Wuju LOL

Master – Yi Kiếm Sư Wuju