Volibear – Gấu Sấm Sét LOL

Volibear – Gấu Sấm Sét

Braum -Trái Tim của Freljord LOL

Braum -Trái Tim của Freljord

Ashe – Cung Băng LOL

Ashe – Cung Băng

Nunu – Kị Sĩ Yeti LOL

Nunu – Kị Sĩ Yeti

Tryndamere – Bá Vương Man Di LOL

Tryndamere – Bá Vương Man Di

Lissandra – Mụ Phù Thủy Băng LOL

Lissandra – Mụ Phù Thủy Băng

Anivia – Phượng Hoàng Băng LOL

Anivia – Phượng Hoàng Băng

Olaf – Chiến Binh Điên Cuồng LOL

Olaf – Chiến Binh Điên Cuồng

Trundle – Vua Quỉ Khổng Lồ LOL

Trundle – Vua Quỉ Khổng Lồ

Gragas – Gã Bợm Rượu LOL

Gragas – Gã Bợm Rượu

Sejuani – Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông LOL

Sejuani – Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông