Gragas – Gã Bợm Rượu
LOL
Lissandra – Mụ Phù Thủy Băng
LOL
Sejuani – Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông
LOL
Anivia – Phượng Hoàng Băng
LOL
Nunu – Kị Sĩ Yeti
LOL
Volibear – Gấu Sấm Sét
LOL
Trundle – Vua Quỉ Khổng Lồ
LOL
Braum -Trái Tim của Freljord
LOL
Tryndamere – Bá Vương Man Di
LOL
Ashe – Cung Băng
LOL
Olaf – Chiến Binh Điên Cuồng
LOL