Xin Zhao – Tể Tướng Demacia LOL

Xin Zhao – Tể Tướng Demacia

Taric – Hiệp Sĩ Pha Lê LOL

Taric – Hiệp Sĩ Pha Lê

Galio – Ma Dơi LOL

Galio – Ma Dơi

Kayle Thiên – Thần Phán Quyết LOL

Kayle Thiên – Thần Phán Quyết

Fiora – Nữ Kiếm Sư LOL

Fiora – Nữ Kiếm Sư

Lucian – Kẻ Thanh Trừng LOL

Lucian – Kẻ Thanh Trừng

Vayne – Thợ Săn Bóng Đêm LOL

Vayne – Thợ Săn Bóng Đêm

Garen – Sức Mạnh Của Demacia LOL

Garen – Sức Mạnh Của Demacia

Shyvana – Long Nữ LOL

Shyvana – Long Nữ

Jarvan IV – Biểu Tượng Của Demacia LOL

Jarvan IV – Biểu Tượng Của Demacia

Quinn – Đôi Cánh Demacia LOL

Quinn – Đôi Cánh Demacia