Fizz – Chú Cá Tinh Nghịch LOL

Fizz – Chú Cá Tinh Nghịch

Gangplank – Hiểm Họa Vùng Saltwater LOL

Gangplank – Hiểm Họa Vùng Saltwater

Graves Kẻ – Ngoài Vòng Pháp Luật LOL

Graves Kẻ – Ngoài Vòng Pháp Luật

Miss Fortune – Thợ Săn Tiền Thưởng LOL

Miss Fortune – Thợ Săn Tiền Thưởng

Illaoi – Nữ Tu Thủy Thần LOL

Illaoi – Nữ Tu Thủy Thần

Nautilus – Khổng Lồ Biển Sâu LOL

Nautilus – Khổng Lồ Biển Sâu

Twisted Fate – Thần Bài LOL

Twisted Fate – Thần Bài