Skarner – Bọ Cạp Kim Cương

Nguồn:
Đăng bởi:
Dat Nguyen
Chuyên mục:
LOL
Đăng ngày:
20 April 2016

Ảnh 0
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 4

Tên thật:
Skarner
Biệt danh:
Bọ Cạp Kim Cương
Nhóm tham gia:
Năng lực:

Truyền thuyết

Skarner là tên của sinh vật tinh thể luôn canh gác cổng vào được chôn sâu dưới các tàn tích của Shurima. Những kẻ sống sót sau khi lầm lỡ bước vào lãnh thổ của nó đã miêu tả về một thứ sinh vật xảo quyệt, cuồng nộ, và chính xác đến đáng sợ. Sinh vật tàn nhẫn này bảo vệ điều gì, chẳng ai hay.

Có thể bạn muốn xem