Riven – Kẻ Lưu Đày
LOL
Orianna – Quý Cô Dây Cót
LOL
Zac – Vũ Khí Bí Mật
LOL
Skarner – Bọ Cạp Kim Cương
LOL
Aurelion Sol – Ác Long Thượng Giới
LOL
Braum -Trái Tim của Freljord
LOL
Twitch – Chuột Thành Tinh
LOL
Singed – Dược Sĩ Điên
LOL
Jhin – Nghệ Sĩ Tử Thần
LOL
Anivia – Phượng Hoàng Băng
LOL