Teemo – Trinh Sát Nhanh Nhẹn
LOL
Diana – Vầng Trăng Ai Oán
LOL
Nautilus – Khổng Lồ Biển Sâu
LOL
Jinx – Khẩu Pháo Nổi Loạn
LOL
Nami – Nàng Tiên Cá
LOL
Brand – Thần Lửa
LOL
Hecarim – Bóng Ma Chiến Tranh
LOL
Fizz – Chú Cá Tinh Nghịch
LOL
Taric – Hiệp Sĩ Pha Lê
LOL
Varus – Mũi Tên Báo Thù
LOL