Zyra – Gai Nổi Loạn
LOL
Malzahar – Tiên Tri Hư Không
LOL
Sejuani – Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông
LOL
Blitzcrank – Người Máy Hơi Nước
LOL
Rumble – Hiểm Họa Cơ Khí
LOL
Ryze – Pháp Sư Lang Thang
LOL
Ashe – Cung Băng
LOL
Kindred – Thợ Săn Vĩnh Hằng
LOL
Talon – Sát Thủ Bóng Đêm
LOL
Akali – Nắm Đấm Bóng Đêm
LOL