Olaf – Chiến Binh Điên Cuồng
LOL
Mordekaiser – Ác Quỷ Thiết Giáp
LOL
Jinx – Khẩu Pháo Nổi Loạn
LOL
Ngộ Không – Hầu Vương
LOL
Xerath – Pháp Sư Thăng Hoa
LOL
Graves Kẻ – Ngoài Vòng Pháp Luật
LOL
Evelynn – Ma Nữ Sát Nhân
LOL
Dr. Mundo – Cuồng Nhân Xứ Zaun
LOL
Fiora – Nữ Kiếm Sư
LOL
Malphite – Mảnh Vỡ Thiên Thạch
LOL
Viktor – Sứ Giả Máy Móc
LOL
Draven – Đao Phủ Kiêu Hùng
LOL
Sivir – Nữ Chúa Chiến Trường
LOL
Tryndamere – Bá Vương Man Di
LOL
Riven – Kẻ Lưu Đày
LOL
Sion – Chiến Binh Bất Tử
LOL
Soraka – Tinh Nữ
LOL
Diana – Vầng Trăng Ai Oán
LOL
Pantheon – Bậc Thầy Chiến Tranh
LOL
Kindred – Thợ Săn Vĩnh Hằng
LOL