Ngộ Không – Hầu Vương LOL

Ngộ Không – Hầu Vương

Rek’Sai – Nấm Mồ Hư Không LOL

Rek’Sai – Nấm Mồ Hư Không

Annie – Đứa Trẻ Bóng Tối LOL

Annie – Đứa Trẻ Bóng Tối

Rengar – Thú Săn Mồi Kiêu Hãnh LOL

Rengar – Thú Săn Mồi Kiêu Hãnh

Gangplank – Hiểm Họa Vùng Saltwater LOL

Gangplank – Hiểm Họa Vùng Saltwater

Janna – Cơn Thịnh Nộ Của Bão Tố LOL

Janna – Cơn Thịnh Nộ Của Bão Tố

Singed – Dược Sĩ Điên LOL

Singed – Dược Sĩ Điên

Nautilus – Khổng Lồ Biển Sâu LOL

Nautilus – Khổng Lồ Biển Sâu

Bard – Ông Bụt Vũ Trụ LOL

Bard – Ông Bụt Vũ Trụ

Orianna – Quý Cô Dây Cót LOL

Orianna – Quý Cô Dây Cót

Malzahar – Tiên Tri Hư Không LOL

Malzahar – Tiên Tri Hư Không

Rammus – Tê Tê Gai LOL

Rammus – Tê Tê Gai

Syndra – Nữ Chúa Bóng Tối LOL

Syndra – Nữ Chúa Bóng Tối

Akali – Nắm Đấm Bóng Đêm LOL

Akali – Nắm Đấm Bóng Đêm

Shyvana – Long Nữ LOL

Shyvana – Long Nữ

Teemo – Trinh Sát Nhanh Nhẹn LOL

Teemo – Trinh Sát Nhanh Nhẹn

Graves Kẻ – Ngoài Vòng Pháp Luật LOL

Graves Kẻ – Ngoài Vòng Pháp Luật

Galio – Ma Dơi LOL

Galio – Ma Dơi

Ezreal – Nhà Thám Hiểm LOL

Ezreal – Nhà Thám Hiểm

Illaoi – Nữ Tu Thủy Thần LOL

Illaoi – Nữ Tu Thủy Thần