Nautilus – Khổng Lồ Biển Sâu LOL

Nautilus – Khổng Lồ Biển Sâu

Syndra – Nữ Chúa Bóng Tối LOL

Syndra – Nữ Chúa Bóng Tối

Zac – Vũ Khí Bí Mật LOL

Zac – Vũ Khí Bí Mật

Tryndamere – Bá Vương Man Di LOL

Tryndamere – Bá Vương Man Di

Karma – Kẻ Được Khai Sáng LOL

Karma – Kẻ Được Khai Sáng

Lucian – Kẻ Thanh Trừng LOL

Lucian – Kẻ Thanh Trừng

Fiddlesticks – Sứ Giả Địa Ngục LOL

Fiddlesticks – Sứ Giả Địa Ngục

Gangplank – Hiểm Họa Vùng Saltwater LOL

Gangplank – Hiểm Họa Vùng Saltwater

Zed – Chúa Tể Bóng Tối LOL

Zed – Chúa Tể Bóng Tối

Leona – Bình Minh Rực Rỡ LOL

Leona – Bình Minh Rực Rỡ

Cho’Gath – Quái Vật Hư Không LOL

Cho’Gath – Quái Vật Hư Không

Azir – Hoàng Đế Sa Mạc LOL

Azir – Hoàng Đế Sa Mạc

Miss Fortune – Thợ Săn Tiền Thưởng LOL

Miss Fortune – Thợ Săn Tiền Thưởng

Varus – Mũi Tên Báo Thù LOL

Varus – Mũi Tên Báo Thù

Poppy – Người Giữ Búa LOL

Poppy – Người Giữ Búa

Alistar – Quái Vật Đầu Bò LOL

Alistar – Quái Vật Đầu Bò

Xin Zhao – Tể Tướng Demacia LOL

Xin Zhao – Tể Tướng Demacia

Shen – Mắt Hoàng Hôn LOL

Shen – Mắt Hoàng Hôn

Rumble – Hiểm Họa Cơ Khí LOL

Rumble – Hiểm Họa Cơ Khí

Sion – Chiến Binh Bất Tử LOL

Sion – Chiến Binh Bất Tử