Aatrox – Quỷ Kiếm Darkin LOL

Aatrox – Quỷ Kiếm Darkin

Riven – Kẻ Lưu Đày LOL

Riven – Kẻ Lưu Đày

Janna – Cơn Thịnh Nộ Của Bão Tố LOL

Janna – Cơn Thịnh Nộ Của Bão Tố

Ashe – Cung Băng LOL

Ashe – Cung Băng

Viktor – Sứ Giả Máy Móc LOL

Viktor – Sứ Giả Máy Móc

Malzahar – Tiên Tri Hư Không LOL

Malzahar – Tiên Tri Hư Không

Dr. Mundo – Cuồng Nhân Xứ Zaun LOL

Dr. Mundo – Cuồng Nhân Xứ Zaun

Kayle Thiên – Thần Phán Quyết LOL

Kayle Thiên – Thần Phán Quyết

Heimerdinger – Nhà Phát Minh Lỗi Lạc LOL

Heimerdinger – Nhà Phát Minh Lỗi Lạc

LeBlanc – Kẻ Lừa Đảo LOL

LeBlanc – Kẻ Lừa Đảo

Caitlyn – Cảnh Sát Trưởng Piltover LOL

Caitlyn – Cảnh Sát Trưởng Piltover

Ezreal – Nhà Thám Hiểm LOL

Ezreal – Nhà Thám Hiểm

Nautilus – Khổng Lồ Biển Sâu LOL

Nautilus – Khổng Lồ Biển Sâu

Irelia – Ý Chí Của Lưỡi Kiếm LOL

Irelia – Ý Chí Của Lưỡi Kiếm

Olaf – Chiến Binh Điên Cuồng LOL

Olaf – Chiến Binh Điên Cuồng

Annie – Đứa Trẻ Bóng Tối LOL

Annie – Đứa Trẻ Bóng Tối

Nocturne – Ác Mộng Vĩnh Cửu LOL

Nocturne – Ác Mộng Vĩnh Cửu

Jayce – Người Bảo Hộ Mai Sau LOL

Jayce – Người Bảo Hộ Mai Sau

Shen – Mắt Hoàng Hôn LOL

Shen – Mắt Hoàng Hôn

Pantheon – Bậc Thầy Chiến Tranh LOL

Pantheon – Bậc Thầy Chiến Tranh