Terrorblade the Demon Marauder

Nguồn:
Đăng bởi:
Hồ Sơ Nhân Vật
Chuyên mục:
Dota2
Đăng ngày:
2 March 2016

Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 4

Tên thật:
Terrorblade
Biệt danh:
Terrorblade the Demon Marauder
Nhóm tham gia:
Năng lực:

Tiểu sử, sức mạnh, năng lực

Terrorblade the Demon Marauder, một con quỷ mà ngay cả đồng loại của hắn cũng phải kinh sợ. Hắn không tuân theo bất kỳ sự ràng buộc nào của luật lệ, quy tắc của vũ trụ. Coi thường sự cai trị của Chúa quỹ, hắn ta mảy may bận tâm đến sự cai quản của 7 đấng tối cao Infernal Regions. Dĩ nhiên hắn ta phải bị trừng phạt, ngay cả địa ngục cũng có một nơi được gọi là địa ngục của địa ngục. Một cuộc chiến đảm máu đã xãy ra và số người chết của cả 2 bên là nhiều vô số kể. Cuối cùng Terrorblade thật bại và bị giam giữ ở Foulfell, một nhà ngục đã từng cầm tù Demon King.

Foulfell không phải là một nhà ngục bình thường, nó như một tấm gương phản xạ linh hồn và gây nên sự đau đớn tột cùng cho những con quỷ bởi chính linh hồn của chúng.Thế nhưng Terrorblade không những không cảm thấy đau đớn, hắn chế ngự được chính linh hồn đáng sợ nhất của bản thân và dùng chính bản sao đó để gây nên sự khiếp sợ cho mọi tạo vật. Hẵn đã phá nát Foulfell mà bắt đầu gieo rắc sự kinh sợ lên vạn vật


Có thể bạn muốn xem