Ostarion the Wraith King

Nguồn:
Đăng bởi:
Hồ Sơ Nhân Vật
Chuyên mục:
Dota2
Đăng ngày:
2 March 2016

Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 5

Tên thật:
Ostarion
Biệt danh:
Ostarion the Wraith King
Nhóm tham gia:
Năng lực:

Tiểu sử, sức mạnh, năng lực

“Bone is strongest where it’s mended.”
“Xương cốt chắc khỏe nhất nơi chúng liên kết với nhau” (quảng cáo sữa)

Nạn nhân của một sự cố khi sử dụng thứ bùa chú trường thọ, Bạch cốt Vương Ostarion đã gây dựng nên cả một đế chế từ chính hài cốt những kẻ thù của hắn. Hắn ta sống chỉ để vươn đến một mục đích – miễn rằng hắn còn vĩnh viễn gầy dựng và mở mang lãnh địa của mình – hắn sẽ mãi trường tồn! Những bức tường cung điện của hắn được dựng lên từ những khúc xương bị thiêu rụi, những con đường của đế quốc được lát bằng hài cốt của mọi loại sinh vật và mọi kẻ thù của hắn, thậm chí cả cánh rừng cũng như những khung cảnh thiên nhiên khác trong vùng đất của hắn đều bị quét sạch, và thay thế vào đó bằng những bản sao rùng rợn từ xương cốt. Từ cánh Rừng Ngà (Ivory Forest) cho đến Ngai Xương chót vót của Ostarion (Ostarion’s Towering Throne of Bone), không bất cứ điều gì xảy ra trong Cốt Quốc (The Empire of Bones) mà có thể lọt khỏi tai mắt quốc vương của nó – Bạch Cốt Vương.

Một số câu nói của cục sắt di động này:
“Comes now the King of Bones!” – “Cốt Đế giá lâm!” (nói khi Spawn)
“You can’t kill what already dead” – “Ngươi không thể giết thứ đã chết được” (nói sau khi hồi sinh)
“I rise again” – “Ta lại trỗi dậy” (Nói khi hồi sinh lần 2)
“There times a curse!” – “Quá tam ba bận!” (Nói khi hồi sinh lần 3)
“I have no use for a exoskeleton” – “Ta không cần thứ thân mềm”  (Nói khi giết Weaver)
“A more repugnant skeleton I’ve never seen” – “Quả là bộ xương ghê tởm chưa từng thấy” (Nói khi kill Pugna) (Một cách chơi chữ và móc lò Pugna khi hắn dùng từ “repugnant” – ghê tởm)
“What’s this, Sand King, no bones?” – “Gì thế này, Vua Cát, thế éo có xương à? ) (Nói khi kill Sand King)
“Oh Queen of Pain, if I had flesh I would let you torment it” – “Ôi Nữ hoàng của Nỗi đau, phải chi có tí thịt thì trẫm đã để nàng tẩn nó rồi (thằng này cũng bệnh bựa) (Nói sau khi kill QoP)
“Dirge… learn from the master and bow to your king.” – “Dirge…hãy học hỏi chủ nhân mà khấu đầu trước đức vua của ngươi”  (Nói sau khi giết Undying) (Ở đây mình không biết thằng này có chém gió hay không, vì theo như lore của Undying thì nó phục vụ cho Dead God, nói như Wairth King không lẽ nó còn trùm hơn cả trùm của thằng Undying này??? —–>Bá đạo cmn rồi)


Có thể bạn muốn xem