Meepo the Geomancer

Nguồn:
Đăng bởi:
Hồ Sơ Nhân Vật
Chuyên mục:
Dota2
Đăng ngày:
2 March 2016

Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3

Tên thật:
Meepo
Biệt danh:
Meepo the Geomancer
Nhóm tham gia:
Năng lực:

Tiểu sử, sức mạnh, năng lực

Khởi đầu, được tôn sùng bởi một nhóm ngoại giáo xứ Germania, nơi này được bao bọc bởi 1 khu rừng tối tăm, Geomancer là một quỷ thần tinh quái của mặt Đất, kẻ có sở thích chôn sống kẻ địch trong núi Rock Spikes. Làm cho kẻ thù phải lâm vào trạng thái tuyệt vọng trước sức mạnh của cây xẻng đồ sộ của mình… Một vũ khí đáng khiếp sợ của Geomancer… Và thật xấu số cho kẻ nào trạm chán với hắn khi hắn đã phát huy được sức mạnh tiềm tàng của mình là nhân bản lên thành 4 Meepo.


Có thể bạn muốn xem