Rumble – Hiểm Họa Cơ Khí
LOL
Sasuke
Naruto
Leona – Bình Minh Rực Rỡ
LOL
Gnar – Mắt Xích Thượng Cổ
LOL
Soraka – Tinh Nữ
LOL
Nunu – Kị Sĩ Yeti
LOL
Shyvana – Long Nữ
LOL
Pantheon – Bậc Thầy Chiến Tranh
LOL
Draven – Đao Phủ Kiêu Hùng
LOL
Yasuo – Kẻ Bất Dung Thứ
LOL
Nami – Nàng Tiên Cá
LOL
Xerath – Pháp Sư Thăng Hoa
LOL
Udyr – Lữ Khách Tinh Linh
LOL