Evelynn – Ma Nữ Sát Nhân
LOL
Nevermore The Shadow Fiend
Dota2
NightCrawler
Marvel
Thrall – The Farseer
Blizzard
Varus – Mũi Tên Báo Thù
LOL
Nunu – Kị Sĩ Yeti
LOL
Juggernaut
Marvel
The Beast
Marvel
Karthus – Tiếng Ru Tử Thần
LOL
Blitzcrank – Người Máy Hơi Nước
LOL
Ronan – The Accuser
Marvel
Nortrom the Silencer
Dota2
Ezalor the Keeper of the Light
Dota2
Jax – Bậc Thầy Vũ Khí
LOL
Sister Grimm
Marvel
Quinn – Đôi Cánh Demacia
LOL
Roadhog – Mako Rutledge
Blizzard
Hyuga Hinata
Naruto
Phoenix Force
Marvel
Cairne Bloodhoof – Tauren Chieftain
Blizzard