Soraka – Tinh Nữ LOL

Soraka – Tinh Nữ

Galactus và Các sứ giả của Galactus Marvel

Galactus và Các sứ giả của Galactus

Rammus – Tê Tê Gai LOL

Rammus – Tê Tê Gai

Karroch the Beastmaster Dota2

Karroch the Beastmaster

Corki – Phi Công Quả Cảm LOL

Corki – Phi Công Quả Cảm

Blake – Blade Master Blizzard

Blake – Blade Master

Jarvan IV – Biểu Tượng Của Demacia LOL

Jarvan IV – Biểu Tượng Của Demacia

Falcon Marvel

Falcon

Flash – The fastest man alive DC

Flash – The fastest man alive

Iron Fist Marvel

Iron Fist

Caitlyn – Cảnh Sát Trưởng Piltover LOL

Caitlyn – Cảnh Sát Trưởng Piltover

Storm Marvel

Storm

Wesker Capcom

Wesker

Malphite – Mảnh Vỡ Thiên Thạch LOL

Malphite – Mảnh Vỡ Thiên Thạch

Rock Lee Naruto

Rock Lee

Leviathan the Tidehunter Dota2

Leviathan the Tidehunter

Poison Ivy DC

Poison Ivy

Riki the Stealth Assassin Dota2

Riki the Stealth Assassin

Zed – Chúa Tể Bóng Tối LOL

Zed – Chúa Tể Bóng Tối

Mordekaiser – Ác Quỷ Thiết Giáp LOL

Mordekaiser – Ác Quỷ Thiết Giáp