Syndra – Nữ Chúa Bóng Tối
LOL
Zeus the Lord of Heaven
Dota2
The Vision
Marvel
Io the Guardian Wisp
Dota2
Yamanaka Ino
Naruto
Shazam – Captain Marvel
DC
Magneto
Marvel
Falcon
Marvel
Rammus – Tê Tê Gai
LOL
Symmetra – Satya Vaswani
Blizzard
Renekton – Đồ Tể Sa Mạc
LOL
Sven the Rogue Knight
Dota2
Swain – Bậc Thầy Chiến Thuật
LOL
Blitzcrank – Người Máy Hơi Nước
LOL
Harbinger the Outworld Devourer
Dota2
Pharah – Fareeha Amari
Blizzard
Malphite – Mảnh Vỡ Thiên Thạch
LOL
Red Skull
Marvel
Torbjörn – Torbjörn Lindholm
Blizzard
Graves Kẻ – Ngoài Vòng Pháp Luật
LOL