Kael the Invoker Dota2

Kael the Invoker

The Sentry Marvel

The Sentry

NightWing DC

NightWing

Hyuga Hinata Naruto

Hyuga Hinata

The Incredible Hulk Marvel

The Incredible Hulk

Orianna – Quý Cô Dây Cót LOL

Orianna – Quý Cô Dây Cót

Mystique Marvel

Mystique

Mirana the Princess of the Moon Dota2

Mirana the Princess of the Moon

Cairne Bloodhoof – Tauren Chieftain Blizzard

Cairne Bloodhoof – Tauren Chieftain

Twitch – Chuột Thành Tinh LOL

Twitch – Chuột Thành Tinh

Zeus the Lord of Heaven Dota2

Zeus the Lord of Heaven

Soldier 76 – John “Jack” Morrison Blizzard

Soldier 76 – John “Jack” Morrison

Reaper – Gabriel Reyes Blizzard

Reaper – Gabriel Reyes

Razzil Darkbrew the Alchemist Dota2

Razzil Darkbrew the Alchemist

Rock Lee Naruto

Rock Lee

Sejuani – Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông LOL

Sejuani – Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông

Captain America Marvel

Captain America

Iron Fist Marvel

Iron Fist

Nasus – Nhà Thông Thái Sa Mạc LOL

Nasus – Nhà Thông Thái Sa Mạc

Xin the Ember Spirit Dota2

Xin the Ember Spirit